cursos de formación origen y causa del incendio o explosión
cursos de formación origen y causa del incendio o explosión
cursos de formación en investigación de siniestros
cursos de formación en investigación de siniestros
cursos de formación en investigación de siniestros
cursos de formación en investigación de siniestros

Cursos de formació en investigació de l’origen i causes d’incendis i explosions

ABP INVESTIGACIÓN DE SINEISTROS organitza i imparteix cursos de formació en investigació de l’origen i causes d’incendis i explosions, així com matèries diverses relacionades amb la investigació de sinistres.

ABP INVESTIGACIÓ DE SINISTRES prepara els diferents cursos de formació en funció de les necessitats dels clients i del perfil dels alumnes, a l’objecte que els cursos compleixin els objectius establerts pels clients, vetllant per tal de donar la millor resposta a la confiança dipositada.

Entre els diferents cursos que ABP INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS ha impartit cal destacar:

Al llarg del 2017, Seus autonòmiques d’APCAS
CURS INVESTIGACIÓ SOBRE L’ORIGEN I LES CAUSES DELS INCENDIS, organitzat per CEAPS (Centre d’estudis d’APCAS – Associació de Pèrits d’assegurances i comissaris d’avaries).
Curs presencial, de 5 hores de durada, destinat a PÈRITS D’INCENDIS I RISCS DIVERSOS, així com a professionals que desitjaven adquirir coneixements bàsics en la investigació de l’origen i causes d’incendis.

Novembre 2017, MADRID.
CURS D’INVESTIGACIÓ D’INCENDIS ELÈCTRICS, organitzat per la GUÀRDIA CIVIL.
Curs presencial, teòric-pràctic, de 37 hores de durada, destinat a personal de la POLICIA JUDICIAL, POLICIA CIENTÍFICA i SERVEIS DE CRIMINALÍSTICA de la GUÀRDIA CIVIL, el principal objectiu del qual era proporcionar als assistents d’uns coneixements avançats, amplis, fonamentals, generals i particulars pràctics, sobre la intervenció en la investigació de l’origen i les causes dels incendis en els quals hi hagi implicada energia tèrmica d’origen elèctric.

Febrer-març 2018, MADRID.
CURS D’INVESTIGACIÓ DE CAUSES D’EXPLOSIONS, organitzat per GAS NATURAL FENOSA, destinat a tècnics d’empresa del grup, en particular:
· GAS NATURAL SDG, S.A.
· GN FENOSA GENERACIÓN
· NEDGIA ANDALUCIA, S.A.
· NEDGIA CATALUNYA, S.A.
· NEDGIA CEGAS, S.A.
· NEDGIA MADRID, S.A.
Curs presencial, teòric-pràctic, de 24 hores de durada, on el principal propòsit era proporcionar coneixements avançats amb relació a la investigació d’explosions i combustions explosives de matèria en estat difós.

Juny 2018, MADRID I BARCELONA.
CURS D’INVESTIGACIÓ DE SINISTRES DE RESPONSABILITAT CIVIL,, organitzar per SANTALUCIA SEGUROS, destinat a tramitadors d’IRIS ASSISTANCE.
Curs presencial, teòric-pràctic, l’objectiu principal del qual era proporcionar als assistents de coneixements bàsics sobre la tramitació i investigació de sinistres de R.C.

Juny i juliol 2018, MADRID I BARCELONA respectivament.
CURS D’INVESTIGACIÓ D’INCENDIS EN VEHICLES, organitzat per CEAPS, destinat a pèrits d’assegurances d’automòbils.
Curs presencial, d’una jornada completa de durada, en el qual es varen exposar conceptes teòrics en relació amb la investigació de l’origen d’incendis en vehicles, essent l’exposició reforçada amb casos reals. Posteriorment es varen aplicar els coneixements en qüestió en un vehicle incendiat de manera controlada “in situ”, en presència dels alumnes, per tal d’adquirir coneixements sobre l’evolució i la propagació l’incendi des d’un punt d’origen conegut.